Risvedens Naturreservat

KARTA: Ale kommun


Risveden karta
Risveden karta

Det vilda Risveden

(For English: see below)

 

Risveden är ett 200 kvadratkilometer stort skogs- och sjölandskap beläget 45 km NO om Göteborg. Här finner man ännu stora orörda gammelskogar och ett rikt djur- och växtliv. Djurens konung är älgen. Här finns också gott om rådjur, dovhjort, vildsvin räv och mård. Bävern har börjat återinvandra och lodjuret kommit för att stanna, hoppas vi.

 

Bland fåglar tillhör fiskgjusen, duvhöken och berguven toppen av pyramiden. Tidiga vårmorgnar kan man uppleva tjäderlek och orrspel och från skogens djup höra pärlugglans poande läte eller sparvugglans vissling. Skogens ålder är 120 - 250 år och består huvudsakligen av tall, gran, björk, ek och asp. Här finns nu 16 naturreservat + en del närliggande och biotopskydd. Äldsta tall: 400 år!

Kroksjön

Trehörningen

Kvarnsjöarna

Rammdalen

Skäfthultssjön sydväst (SW)

Slereboån

Bergsjön

Skårs naturreservat

Färdsleskogen

Färdsle västra

Ekliderna

Iglekärr

Iglekärr västerut, Solliden

Verleskogen

Söder om Valsjön

Idåsen

Ljusevatten-Rullesjöarna
St. Ljusevattnet, Risveden

Risvedens vildmark,  klart 2016.

The wilderness of Risveden

Risveden, about 45 km NE of Gothenburg, still has large untouched old-growth forests and a rich animal- and plantlife. The king of mammals is the moose (elk). There are also plenty of roe-deer, fallow-deer, wild boar and foxes. The beaver is again finding its way back and the lynx is back for good, we hope.

 

Among birds the osprey, the goshawk and the eagle-owl belong to the top of the pyramid. In early mornings of spring you can experience the capercaillie and black-grouse in display and from the depth of the forest the calls from tengmalms owl (boreal owl) and pygmy owl. Here we now have eighten protected forest areas. The age of the forests are 120-250 years and consists mainly of pine, spruce, birch, oak and aspen. Oldest pine tree is 400 years!

Övriga naturreservat i ALE, eller angränsande.

Rapenskår

Backa naturreservat

Rished

Anfastebo