Anfastebo

Syfte: Anfastebo skall vårdas och skyddas på grund av sina skönhetsvärden och för sin betydelse för friluftslivet.

 

Areal: Den skyddade arealen uppgår till 107 ha.

 

Läge: Ale kommun, Anfastebo vid Ryd, Kilanda.

 

Sevärdheter: Ligger inom Alefjällsområdet och innefattar bl.a. två vackra sjöar, Högsjön och Djupsjön (1/2), samt det 150 meter höga berget Högås, varifrån man har fin utsikt åt alla väderstreck. Stigar saknas i området trots att anläggande av strövstig finns inskrivet i beslutet om Reservat.

 

Naturförhållanden: Så gott som hela arealen har förstörts av modernt skogsbruk i sen tid. Tidigare fanns här gammal skog med goda naturvärden. I väster finns det en hel del äldre ekar kvar, som nu befriats av inträngande gran, men tyvärr också massor av yngre lövträd. Inte längre att betrakta som en "skog" utan mer som en "park" med betande kor.

 

Den sista äldre skogen avverkningsanmäld 2010, cirka 6 hektar, slutavverkad 2011 och planterad med gran! Inte med avsikt att främja framtida friluftsliv....

 

I reservatsbestämmelserna står att kalavverkning inte är tillåtet!

 

Vad gör vi åt detta reservat? Idéer mottages tacksamt. Ett restaureringsobjekt.

 

Karta