Backa barrskogar, 16 ha, en utökning av Rapenskårs lövskogar, inrättas 2018. Skogen består av orörd äldre blandskog av naturskogskaraktär. Ett naturskönt och artrikt område som skyddas med hjälp av det s.k. Kometprogrammet. Ett perfekt komplement till det äldre reservatet. Entré via Rapenskårs P-plats.