Bergsjön

Syfte: Syftet med naturreservatet är att bevara ett för Västsverige ovanligt barr- och blandskogsområde med stor artrikedom och högt upplevelsevärde i omväxlande natur.

 

Att tillsammans med reservatet Slereboåns dalgång skapa ett stort sammanhängande område som inbjuder till naturstudier och friluftsliv.

 

Areal: Den skyddade arealen uppgår till 110 ha.

 

Läge: Ale kommun, norr om Röserna och Kullen. Ansluter till Slereboåns naturreservat. Ligger inom Risveden och ansluter till Slereboåns dalgångs naturreservat. Nås från vägen Skepplanda-Kvarnabo.

 

Sevärdheter: Den gamla naturskogen, rikt växt- och fågelliv. Grotta och branter.

 

Naturförhållanden: Gammal artrik naturskog.

 

Bildas 2009-04-11