Färdsle naturreservat västerut: Nationalparksklass!  Tallar på över 200 år, artrikt, föga påverkat efter 1969.  7,4 ha nu nyckelbiotop och 2018 på gång som reservat kopplat till Färdsleskogen.