Färdsle naturreservat västerut: Nationalparksklass!  Tallar på över 200 år, artrikt, föga påverkat efter 1969.   Från nov. 2018 reservat (8,8 ha) kopplat till Färdsleskogen (49 ha).