Färdsle naturreservat västerut: Nationalparksklass!  Tallar på över 200 år, artrikt, föga påverkat efter 1969.  Nu Reservat Mars 2019, Färdsleskogen utökad (49 ha+8,8 ha).