Idåsen

Syfte: Idåsen skall vårdas och skyddas på grund av sin betydelse för kännedomen om landets natur, sin skönhet, historia och för sin betydelse för friluftslivet.

 

Areal: Den skyddade arealen uppgår till 2,7 ha.

 

Läge: Alingsås kommun, 16 km NNV Alingsås, 7 km SV om Sollebrunn, söder om väg 978 mellan Gräfsnäs och Livered. Reservatet nås lättast från norr. Från väg 978 utgår en mindre, bommad väg till Idåsen.

 

Sevärdheter: Idåsen är ett av de mest kända och populära utflyktsmålen i Risveden. Här är Risvedens högsta punkt 202 meter ö.h. Torpmiljön karaktäriseras av öppna inägor som omväxlar med med lövdungar av ek, hassel m.m. och solitärer av ask, bok, oxel. Kring den gamla husgrunden växer yppiga häckar av syren och spirea. Många körsbärsträd och aplar bär ännu frukt. Stenmurar och rösen minner om den odling som pågick fram till 1930-talet. Inägorna har under senare tid hållits öppna genom slåtter och röjning. För den besökande finns flera sittgrupper, vindskydd och en hölada som kan användas som raststuga. Gästbok och broschyrer finns här. Från Idåsen utgår vandringsled mot Strömliden-Rullestenen, Hundsjön, Lund och Skogstorp.

 

Naturförhållanden: I Risvedens barrskogar ligger här och var insprängda små odlingsmiljöer med inägor och lövhult. Idåsen är en av dessa. Förutom inslaget av ädellövträd finns här flera andra kulturgynnade träd och buskar såsom fågelbär, oxel, ädelgran, asp, viden, syren, snöbär, schersmin och spirea.

 

Utökning önskvärd!