Karta över Iglekärrsområdets västra delar, kallat Solliden.

 

Invigning sker den 1 juni 2019.

Den heliga eken.

 

The holy oak tree.

Andreas bland vätterosor

Ett 12,7 ha stort naturskogsområde sydväst om Iglekärrs naturreservat. 

Här finns bl.a. fågelfotsmossa, ekskinn, källjordmossa, skör nervmossa, savlundlav m.m. Köps in 2018 av Naturarvet. Blir nu naturreservat kopplat till Iglekärr-Ekliden.  Invigning den 1 juni 2019.