Stora Ljusevatten-Rullesjöarna

Skogarna runt Stora Ljusevatten och Rullesjöarna har formellt skyddats och kopplats samman med Kvarnsjöområdet, Kroksjön och Trehörningen/Salsjön. Beslut 2016. Kallas Risvedens vildmark.

 

Lilla Rullesjön.

Stora Rullesjön

Storlommar

Nästan rullesten

Myrliljor

Stora Kangekärr

Knärot - en skogsorkide

Stora Ljusevatten

Timmerkörning med häst efter naturvårdsgallring vid torpstället Garsta.

Karta över Risveden vildmark med Rullesjöarna-Ljusevattnet. Dessutom Iglekärr, Ekliden, Kroksjön, Trehörningen, Kvarnsjöarna och Rammdalen.