Naturvårdsavtalet som upphörde med markägarbyte. Mycket skyddsvärd skog som nu blir biotopskydd genom Skogsstyrelsens försorg.

Risvedens artrikaste lokal för kornknutmossa (NT).

Karta över skogen samt närliggande Rammdalen.

Biotopskydd 2016.

Gammelskog
Gammelskog

Vinterskrud