Grosjön, fågelsjö i Ale

 

Beskrivning


Sjöns areal är 30 hektar sommartid och hela våtmarksområdet 70 hektar, vilket år 1892 var hela sjöns yta.

Största djup ca 1 meter.

Grosjön har under lång tid varit av ornitologiskt intresse. Ett fågeltorn har varit önskvärt under decennier. I december 2009 stod äntligen ett fågeltorn klart.

Många fågelarter har observerats. Drygt 190 olika så här långt.

 

Tillgänglighet


Parkering tills vidare vid Guntorp, NO om sjön, varifrån en stig leder fram till fågeltornet. Tornet är placerat mellan Dalåns inlopp i sjön och Utloppet i Forsån. Härifrån kan man överblicka hela sjön.

 

Fågellivet är rikt, särskilt vår och höst.

 

Havsörn - photo: Tony Ellström
Havsörn - photo: Tony Ellström
Forsärla - photo: Tony Ellström
Forsärla - photo: Tony Ellström