Risveden riksintresse för friluftsliv och naturvård!
Risveden riksintresse för friluftsliv och naturvård!

Skogsmissbruk

 

Av Anders Delin, nätverket Skydda Skogen

 

Utdrag av Leif Danielson 2006-07-22

 

Nästan hela Sverige skulle ha varit skogklätt om inte vi människor hade röjt skog för odling. Skog fanns överallt utom på fjäll, myrar, kala berg och stränder. Skogen fanns sedan istiden och träd blev tio gånger äldre än människor. Skogen var både stor och gammal. Den är fortfarande mycket stor - men inte alls gammal.

Långsamt men grundligt har skogen exploaterats. Gamla träd har ersatts med unga. Döende och döda träd har tagits bort. Lövträden har tagits bort. Skogen har blivit mindre variationsrik. Den har blivit ett sämre hem, en sämre boplats. Den har blivit fulare, enformigt rak. Den har blivit tystare.

Detta har pågått länge. Resterna av urskog är i stort sett borta, utom i fjällen. Rester av gammal skog finns fortfarande. Med berått mod slaktar man fortfarande rester av gammelskogar som skulle ha behövt vara kvar för att rädda skogsarterna. Man hugger träd som grodde långt före skogsbrukets införande i Sverige, långt före 1900-talet.

Det är skogsmissbruk.

 

Skogen behöver hjälp. Den behöver hjälp av oss.

Skogsdjuren och skogsväxterna utvecklades i urskogen för miljontals år sedan och är fortfarande i stort sett desamma. De har inte ändrat sina krav på livsmiljö. Men nu hittar de inte sin rätta miljö. De hittar inte de riktigt grova träden, inte de gamla träden, inte den grova döda veden, som för många av dem är själva födan.

Virkesförråden ökar men gammelskogen försvinner. Unga plantageskogar kommer i stället. De flesta skogsarter kan inte leva i unga plantageskogar. De dör ut från det ena skogsområdet efter det andra till dess de blir kvar bara i reservat.

Den skog som myndigheterna kallar gammal är inte ens hälften så gammal som den vi talar om i dessa biologiska sammanhang. Den offentliga statistiken beskriver inte problemet.

 

Obs! Risvedens äldsta tall är 400 år! Men här får man anse att 150-årig skog är riktigt gammal! Och det finns fortfarande sådana områden som ännu inte skyddats!  Hjälp Risvedengruppen med finansiering genom donationer, arv, testamenten, gåvor m.m.  Den som räddat en skog har inte levt förgäves!  Kontakter via Naturskyddsföreningarna i Ale, Lerum och Alingsås.