Risvedens skogar

Hotade Gammelskogar i Risveden

 

Threatened forests in Risveden that must be saved

 

 

 

 

 

Risveden är ett av Västra Götalands största sammanhängande skogsområden med en areal på 20 000 hektar.

 

Tillbaka på 1950-talet i stort sett orört. Länsstyrelsen ansåg så sent som 1972 att södra Risveden hade mycket höga naturvärden.

 

Hade naturen fortfarande varit orörd, hade vi i dag haft en stor och vacker nationalpark här.

 

Det mesta som klarat sig undan modernt skogsbruk har bevarats i ett antal naturreservat, cirka 1500 hektar. Men det återstår några viktiga områden att bevara.

 

Dessa är att betrakta som akut hotade.

 

Vi måste rädda det sista av det sista innan det är för sent!

 

Hotade gammelskogar och naturskogar:  Grönt=skyddat  Rött=förstört

 

Gotlandsag

Skarnhålan

Gäddevadsbäcken

Västervatten

Valeöga (biotopskydd)

Mulsjön 

Naturskogen vid Svilledal--Andreas skog kallad.

Rörmossen

Verleskogen, västra

Kangekärr-Matbrunn

Tinnsjön

Klevsjöområdet

Göpås

Angertuvan

Valås, nyckelbiotop.

Storemossen

Hotade arter dör om inte skog skyddas

 

För att kunna bevara ett levande skogslandskap i Sverige krävs att alla kvarvarande natur- och gammelskogar och andra skogar med höga naturvärden skyddas.

 

Det hävdar organisationen Skydda Skogen i ett upprop riktat till Riksdag och Regering.