Andreas vid Svillebäcken

Öring och flodpärlmussla

Ett värdefullt område som kan bidra till att knyta samman Ekliden med Rullesjön. 

Här finns bl a Havstulpanlav, hållav, kornknutmossa, spillkråka, kungsfågel och tjäder.

Viktigt område för koppling till Ekliderna/Mulsjön- området. Vandringsleden "Garstaleden" löper genom området. Närliggande bytesmarker finns!