Den mäktiga Angertuvan med stor omgivande naturskog.  Ansluter till Slereboåns dalgång och till Skårskogen/Bergsjön.

Stora föga påverkade skogsmarker. 

Pilgrimsfalkar 

I höstskrud.

Dramatisk terräng, blandskog, stora naturvärden.

Angertuvan med angränsande Slereboåns dalgång och Skårskogen.