Gäddevadsbäcken rinner genom kalkrika partier, många fall, samt sumpskogar. Det är artrikt med många sällsynta och ovanliga mossor, lavar och svampar. Området fortsätter ända upp till Västervatten.