Gettjärnskogen - brandtickans skog. En akut hotad medelålders naturskog med höga naturvärden.

Brandticka, havstulpanlav, grov fjädermossa, motaggsvamp, jättemusseron, tjäder, nattskärra och spillkråka för att nämna några. Areal ca 110 ha på gränsen mellan Lerums och Ale kommuner på Alefjäll.

 

Karta över förslag till reservat.

 

Blir troligen inte reservat, men Artskyddsförordningen gäller (tjäder, spillkråka m.fl.).  Överklagat!