Järpedalen, reservatsobjekt

Järpedalen är synnerligen artrikt med arter som blåtryffel, skirmossa, skogsbäckmossa, kornknutmossa m.fl.  Cirka 9 hektar övervägande granskog på mark med hög bonitet.

Har kalhuggits under augusti 2014! Risvedengruppen har agerat på olika sätt, med reservatsansökan som främsta medel. 

Nu spolierat. 

 

svart trolldruva (Actaea spicata)

Hög bonitet och mycket död ved

Lokal för skirmossa och blåtryffel.

Bergstup

Skogen plötsligt avverkad. Allt för att förhindra skydd. Vecka 35, 2014.

Bilder från Järpedalen