Klevsjön från KLevsjö Loft 2016

Klevsjöområdet föreslogs redan på 1950-talet som reservat av den tidens miljökämpar:

Gösta Ström och Håkan Sandstedt.  I nutiden har det mesta ödelagts av modernt kalhyggesbruk. Alltjämt stora skönhetsvärden. Restaureringsobjekt.