Den fina gamla naturskogen väster om Stora Mulsjön har höga naturvärden.

Ansluter till området Skarnhålan i söder.

Karta