Rannebergsåsen och Tinnsjön

Karta över Rannebergsåsen och Tinnsjön

Bergbranter och gammal löv- och blandskog

Lövnaturskog. Känt för sina fladdermöss

Stora skönhetsvärden och artrikt:

gränsticka

vedtrappmossa

pulverädellav

fällmossa

glansfläck

borsttåg