Rannebergsåsen och Tinnsjön

Bergbranter och gammal löv- och blandskog

Stora skönhetsvärden och artrikt:

gränsticka

vedtrappmossa

pulverädellav

fällmossa

glansfläck

borsttåg

Vy från 50-talet.

Naturskogar runt Tinnsjön.

Hela sjön med omgivningar förtjänar skydd. Risvedens pärla #1.

Mossen med naturskog