Västervatten, kalkrikt, artrikt. Ansluter till Bergsjöns naturreservat. Avvattnas genom Gäddevadsbäcken till Slereboån. Stora bestånd av gotlandsag (ag) och mört. Flera bra signalarter i sumpskogen. Nygallrade ungskogar omger trakten. Natura 2000 objekt!