Verle västra. En värdefull gammelskog på ca 20 ha, som angränsar till reservatet Verleskogen. Stor betydelse för inte minst tjäderpopulationen i trakten.

Arter: Pudrad Kärrtrollslända, spetsfläckad trollslända, Kornknutmossa, havstulpanlav, tjäder...