Hitta en ny skog at skydda:

Klicka vidare:

 

Naturarvet - "Ett klick för skogen"

Upprop:

 

"Bevara gammelskogen"

År 2020 är minst 17 procent av alla land- och sötvattensområden, samt minst 10 procent av kust- och havsområden – särskilt områden av stor betydelse för biologisk mångfald och ekosystemtjänster – bevarade genom effektivt och rättvist förvaltade, ekologiskt representativa och väl förbundna system av reservat och andra effektiva områdesbaserade naturskyddsåtgärder, som också är väl integrerade i omgivande landskap.” 

Just nu 2017 är 4,8% formellt skyddat!

Artutrotningen är vårt största miljöproblem

i världen och skogsbruk och jordbruk är värst.

I kombination med jakt  allra sämst. Gäller inte minst i Sverige. Se vetenskapliga tidskriften Biodiverse, dec. 2017.

Naturskyddsföreningen

Grosjön

http://www.skyddaskogen.se/

"Våra rovdjur"

__________________________________________________________________

En forskargrupp som har letts av den amerikanske ekologen William Ripple vid Oregon State University slår fast att det är rovdjuren som styr ekosystemen. Gruppen fann att flera arter – däribland varg, lejon, leopard, lodjur och puma – har förmågan att kontrollera stammarna av hjortar, antiloper och andra bytesdjur vilket i sin tur gynnar växterna och de mindre djuren i ekosystemen. Det har inte heller framkommit några klara bevis för att mänskliga jägare kan ersätta rovdjuren och replikera deras effekter på ekosystemen.

_________________________________________________________________

Rapport Risveden. 

Kan erhållas av intresserade vid efterfrågan.

Se: rapport_risveden.pdf

ArtRapport

Skydda Skogen

av Michael Nilsson

 

 

 

"Låt oss kämpa för naturen-det viktigaste vi har"

"För första gången i jordens historia har vår art kapacitet att våldföra sig på miljön i en omfattning, som hotar existensen för alla arter. Den hänsynslösa exploateringen av naturen och den obetänksamma användningen av resurserna ser hotande ut för våra efterlevande, som får en värld, fysiskt och andligt utarmad."

 

Deklaration vid den 14:e vildmarkskonferensen, presenterad för FN 1975."Spoliera naturen, och vi berövar ej blott oss själva,

men kommande släkten en tillgång som intet vetenskapens framsteg,

intet ekonomiskt uppsving kan tillfyllestgöra."

Karl Starbäck, SNF 1909.

 

Tjädern skyddas vid skogsbruk:

https://www.skogsstyrelsen.se/nyhetslista/ratt-begransa-avverkning-pa-grund-av-tjader/